Actueel

M.b.t. het Corona virus

______________________________________________________________________

Als u behoefte heeft aan contact, omdat u ergens mee zit of gewoon om een praatje te maken, schroomt u dan niet om te bellen. U hoeft hiervoor geen gemeentelid te zijn. Van 10.00 – 13.00 u is pastor Angeliek Knol bereikbaar (06 44896351) en van 14.00 – 17.00 u ds. Egbert de Lint (06 20626565). Voor praktische hulp (bv. bij boodschappen) of andere zaken kunt de koster Zannie Wiersma bellen. De kerk is op dit moment gesloten maar u kunt haar overdag bereiken (06 20271024).

______________________________________________________________________

In de lijn met de landelijke richtlijnen zijn vanaf dit moment alle activiteiten in de Oosterkerk gestaakt tot 6 april a.s.

In de Oosterkerk betreft dat de erediensten op zondag, de gesprekskringen in de kerk of thuis, de gemeentemaaltijd, de gymnastiek op maandagochtend, de soos op dinsdagmiddag, de stilteviering en het buurtbakkie op vrijdagochtend en het koersbal op vrijdagmiddag.

Ook de Vespers op dinsdagavond in de Ontmoetingskerk gaan voorlopig niet door. Mogelijk vindt er op een later moment in deze veertig dagen nog een alternatieve (online) viering plaats.

Voor zondag 22 maart stond een gezamenlijke dienst van de drie wijkgemeenten van de PGH op het rooster. U kunt om 10.00 u via www.kerkomroep.nl, onder Ontmoetingskerk Haarlem PKN, in de plaats daarvan een gezamenlijk meditatief moment volgen.

Via deze website, via de mail of via het telefooncircuit zal de kerkenraad met u communiceren.

Wat een onwezenlijke situatie in onze samenleving en in de wereld om ons heen. Met Pasen zingen wij vaak het lied “Als alles duister is”. De tekst gaat verder met “ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft”. Altijd uitzien naar het licht, hoe duister het ook is, dat is de hoop bewaren. Op een gegeven moment zal het virus niet meer zo gevaarlijk zijn, dat dit moment snel komt …

De kerkenraad van de Oosterkerk