Onze kerk en haar toekomst

Wat is de toekomst van onze kerk? De Protestantse Gemeente Haarlem (PGH), bestaande uit de kerkgemeenschappen van de Ontmoetingskerk, de Bavo/Nieuwe Kerk en de Oosterkerk, werkt aan een nieuw beleidsplan voor 2017-2021 waarin deze vraag een grote rol speelt. Omdat de beleidsplancommissie die vraag niet alleen kan beantwoorden vragen we u/jou deel te nemen aan deze enquête. Op die manier hopen we ook uw/jouw ideeën en gedachten mee te kunnen nemen in het nieuw te schrijven plan.

De enquête is opgesteld in drie clusters: het eerste gaat over de waarde en betekenis die de kerk voor u heeft. Het tweede gaat over de organisatorische kant van de drie wijkgemeenten, en het derde cluster bevat enkele algemene vragen over uzelf.

U wordt van harte uitgenodigd om de enquête door elk lid van het gezin of pastorale eenheid in te laten vullen. Ook aan kinderen wordt gevraagd de enquête in te vullen, eventueel met hulp van hun ouders en zo nodig met overslaan van niet aansprekende of toepasselijke vragen. Klik hier voor de digitale versie van de enquête .