Onze kerk en haar toekomst, de resultaten van de enquête

De beleidsplancommissie heeft de resultaten van de enquête, die onder de leden van de PG Haarlem is gehouden, beschikbaar gesteld voor de kerkleden. De resultaten zijn nu samengevat in het stuk ‘belangrijkste resultaten van de enquête’ en een samenvatting van alle vragenlijsten met scores en percentages. Beide documenten staan hieronder:

Resultaten enquête Onze kerk en haar toekomst

Samenvatting enquête Onze kerk en haar toekomst

Geplaatst in ROK