Actueel

Corona restricties
Er breekt een nieuwe periode aan nu de maatregelen betreffende het Corona virus versoepeld gaan worden. Wat een goed nieuws over verruimde bezoekmogelijkheden, misschien zelfs in tehuizen als het Reinaldahuis. En u heeft vast ook opgemerkt dat m.b.t. kerkdiensten er gedacht wordt om vanaf 1 juli diensten met 100 mensen weer toe te staan. Dat zou geweldig zijn. Op 18 mei is er een kerkenraad gepland, op de agenda staat dan natuurlijk welke mogelijkheden er zijn om bepaalde dingen in de Oosterkerk weer op te starten.

Kerkdiensten (gezamenlijk voor Oosterkerk en Ontmoetingskerk)
Het is erg teleurstellend dat de diensten die we zondagochtend gezamenlijk met de wijkgemeente van Schalkwijk in de Ontmoetingskerk houden nog steeds niet goed te volgen zijn. In principe zou u met de link www.kerkomroep.nl/#/kerken/21279 de dienst kunnen zien, maar er zijn dus nog haperingen. Er is nu nog een manier bij gekomen om de diensten te volgen en wel via een Youtube kanaal. Hier heeft u de link daarvan (mensen die deze link gebruikten zeggen dat het op deze manier wel werkt):
www.youtube.com/channel/UCWMpi6DAP6Bxq9Vsl98eTBg
Of u kunt bij Youtube intypen: Ontmoetingskerk Haarlem.

We hopen dat het hiermee wel lukt om onze gezamenlijke diensten te volgen!!

De diensten beginnen om 10.00 uur:
24 mei Jan van Aller en Bertien Bos

Communicatie en contact tijdens coronatijd
Als u behoefte heeft aan contact, omdat u ergens mee zit of gewoon om een praatje te maken, schroomt u dan niet om te bellen. U hoeft hiervoor geen gemeentelid te zijn. Van 10.00 – 13.00 u is pastor Angeliek Knol bereikbaar (06 44896351) en van 14.00 – 17.00 u ds. Egbert de Lint (06 20626565). Voor praktische hulp (bv. bij boodschappen) of andere zaken kunt de koster Zannie Wiersma bellen. De kerk is op dit moment gesloten maar u kunt haar overdag bereiken (06 20271024).

Via deze website, via de mail of via het telefooncircuit zal de kerkenraad met u communiceren.

Wat een onwezenlijke situatie in onze samenleving en in de wereld om ons heen. Met Pasen zingen wij vaak het lied “Als alles duister is”. De tekst gaat verder met “ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft”. Altijd uitzien naar het licht, hoe duister het ook is, dat is de hoop bewaren. Op een gegeven moment zal het virus niet meer zo gevaarlijk zijn, dat dit moment snel komt …

De kerkenraad van de Oosterkerk


Vorige berichten

Geen activiteiten i.v.m. Coronavirus, diensten alleen online

In de lijn met de landelijke richtlijnen zijn vanaf dit moment alle activiteiten in de Oosterkerk voorlopig gestaakt.

In de Oosterkerk betreft dat de erediensten op zondag, de gesprekskringen in de kerk of thuis, de gemeentemaaltijd, de gymnastiek op maandagochtend, de soos op dinsdagmiddag, de stilteviering en het buurtbakkie op vrijdagochtend en het koersbal op vrijdagmiddag.

Zolang er geen diensten zijn kunt u elke zondag om 10.00 u via kerkomroep, onder Ontmoetingskerk Haarlem PKN, een meditatief moment volgen. Dit zijn gezamenlijke vieringen van de Oosterkerk en Ontmoetingskerk. Deze zijn live te volgen, of later te bekijken. (Door een grotere belangstelling dan normaal kan de ontvangst tijdelijk storen.

ds. Tom de Haan en ds. Willemijn van Dijk maken elke week een podcast. Deze is te vinden via deze link: Podcast.