Najaarsprogramma 2017: Inspiratie en toerusting

Gespreksavonden voor jonge mensen (30-ers en 40-ers)

Wat is het? In samenwerking met de wijkkerken uit Schalkwijk en Centrum zijn er plannen om op incidentele basis gespreksavonden voor jonge mensen organiseren. Thema’s uit het leven van dertigers en veertigers zullen de revue passeren. Open voor iedereen die zich aangesproken voelt.

Waar en wanneer: De bedoeling is 2 a 3 bijeenkomsten op jaarbasis te organiseren. Misschien bij mensen thuis, of op een andere plek.

Heb je interesse? Laat het dan weten via facebook, mail of telefoon(berichtjes).

Contactpersoon: Angeliek Knol

 

De Rondvraag

Een maandelijkse gespreksavond over actuele onderwerpen die te maken hebben met geloof en leven. Uitgangspunt dit jaar is het boekje ‘Liberaal Christendom ervaren, doen en denken’, Rick Benjamins et al. Hoe kunnen we op eigentijdse wijze over God spreken, met de Bijbel omgaan en vanuit christelijke inspiratie leven? Een boek met zinnige vragen en overwegingen over geloof.

 

Waar en wanneer: Elke 2e woensdagavond van de maand om 20.00 u in de wijkzaal boven.

Contactpersoon: Egbert de Lint

 

De kracht van moderne Spiritualiteit

Één keer in de maand is er een ontmoetingsavond rond het thema: Moderne Spiritualiteit. Mensen zijn tegenwoordig niet meer zo traditioneel godsdienstig, maar beschouwen zich wel vaak als spiritueel. Op deze avonden wordt in gegaan op het verschil. Het gaat hierbij om de zoektocht naar de zin van ons leven. In de moderne spiritualiteit wordt die vooral gevonden in ervaringen van verbondenheid met wat niet ‘het zelf’ is. In de verschillende religieuze tradities is dit terug te vinden. Welke ervaringen geven ons nu zin en helpen ons om authentiek te leven?

 

Waar en wanneer:  Elke 2e dinsdagavond van de maand om 20.00 u in de wijkzaal boven.

Contactpersoon: Egbert de Lint

 

Gesprekskring

Dit seizoen wordt verder gelezen in boek ‘God is niet te vangen’. Hierin worden eigentijdse gelovigen – geëngageerd, worstelend met veel vragen – aan het woord gelaten. De verhalen staan midden in het leven. Er wordt geen catechisatie gegeven, maar er wordt geluisterd. En zij krijgen wederwoord, maar niet als ‘het laatste woord’. Hun openhartige verhalen worden in verband gebracht met maatschappelijke ontwikkelingen en veranderende theologische inzichten. Daardoor overstijgen ze het persoonlijke niveau.

 

Waar en wanneer: elke 4e woensdagochtend van de maand van 9.30 u tot 11.00 u. Ieder die belangstelling heeft is van harte welkom.

Contactpersoon: mw. Fem Kock