De rondvraag

Een maandelijkse gespreksavond over actuele onderwerpen die te maken hebben met geloof en leven. Uitgangspunt dit jaar is het boekje “Liberaal Christendom – ervaren, doen en denken”, Rick Benjamins et al. Hoe kunnen we op eigentijdse wijze over God spreken, met de Bijbel omgaan en vanuit christelijke inspiratie leven? Een boek met zinnige vragen en overwegingen over geloof.

 

Waar en wanneer:  Elke 2e woensdagavond van de maand om 20.00 u in de wijkzaal van de Oosterkerk.

Contactpersoon: Egbert de Lint