Jeugd en jongeren

De Oosterkerk is er voor alle leeftijden, ook voor kinderen en jongeren. Dit komt tot uiting in de dienst op zondag en tijdens andere activiteiten. Zo zijn er verschillende eetgroepen en organiseren we speciale events zoals de Paaswake of het Kidskamp. In het jeugdwerk wordt veel samengewerkt met andere kerken.
Voor vragen en informatie rondom jeugdwerk en geloofsleren kun je terecht bij pastor Angeliek Knol.

Altijd het laatste nieuws in je mailbox? Meld je dan hier aan voor onze nieuwsbrief: Aanmelden nieuwsbrief

Verhaal Halen Verdieping en verwondering voor kinderen en hun (groot)ouders of verzorgers.

Bijbelverhalen zijn oerverhalen, die erom vragen op een goede manier verteld te worden. Met de methode van Godly Play wil de Protestantse Kerk in Haarlem kinderen op een open en belevende wijze kennis laten maken met die oerverhalen. Voor de (groot)ouders en opvoeders die mee komen is er gelijktijdig een Godly Play introductie en ruimte voor gesprek.
In het najaar op zondag 27 oktober en zondag 24 november.
Locatie: Oosterkerk. Kosten: vrijwillige bijdrage voor de onkosten. Bij voorkeur aanmelden (i.v.m. de lunch) bij Angeliek Knol (zie contact).

In het filmpje hieronder vertellen we meer over Godly Play. (met een leuke impressie van de eerste keer Verhaal Halen van dit seizoen). 

Kindernevendienst/Kinderkerk (5-12 jaar)

In de Oosterkerk is er kindernevendienst tijdens bijzondere diensten. Tijdens reguliere diensten zijn er voor de kinderen verschillende kleur-, knutsel- en spelactiviteiten beschikbaar. 

In de Ontmoetingskerk is er vanaf september 2019 elke derde zondag van de maand Kinderkerk met een Godly Play verhaal! In oktober wordt er een uitzondering gemaakt, dan is het niet de derde, maar de eerste zondag. Die zondag 6 oktober wordt de kinderkerk gecombineerd met een doopdienst en de afsluiting van de kinderkunstexpositie. 

Cursus Kids en Kerk (9-12 jaar: groep 6, 7, 8 van de basisschool)

Op de basiscatechese gaan leer je samen met andere kinderen over de basics van de kerk, de bijbel, en geloven. Dat doen we gezellig samen door te kletsen, te knutselen en te spelen. Elke bijeenkomst beginnen we met drinken en wat lekkers. 

Waar en wanneer: waarschijnlijk wordt het een maandagmiddag, maar definitieve data worden nog bekend gemaakt. 

OJ! (12-16 jaar)

Wat is het? O.J. is de tienerkerk die begint in de kerkdienst, maar waarna je al snel naar een eigen ruimte zult gaan. Elke bijeenkomst staat er een thema centraal, met spellen, creativiteit en discussie, waarbij ruimte is voor je eigen inbreng. Regelmatig worden er ook andere activiteiten met deze groep ondernomen, zoals een spellenavond, een filmavond, schaatsen, vliegeren op het strand etc.

Waar en wanneer? Vanaf zondag 1 september per twee weken, om 10.00 uur in de Bavokerk, vanaf 13 oktober in de Nieuwe Kerk.

Eetgroep jongeren (middelbare scholieren)

Wat is het? Samen eten in de kerk. Je hoeft even niet aan die enorme bergen huiswerk te denken, maar als je wil mag je wel je ervaringen over school, thuis of vrienden delen. Er is tijd om bij te praten en bij te komen. Wat er allemaal ter tafel komt bepalen we met elkaar.

Waar en wanneer? Vanaf 24 september elke dinsdag van 18.00-19.00 uur in de Ontmoetingskerk.

Actuele informatie wordt gedeeld via whatsapp, aanmelden daarvoor kan via Angeliek. 

Eetgroep studenten en young adults (+/-17-25 jaar)

Wat is het? Eens per twee weken op woensdag schuiven we aan tafel. Elke keer kookt iemand uit de groep. Eerst praten we bij over dat wat je bezig houdt, je werk of studie en we mogen vooral ook even ontspannen. Na het eten gaan we verdiepend in gesprek, of aan de hand van andere werkvormen aan de slag, met een thema rondom persoonlijk leven, geloof of maatschappij. 

Waar en wanneer? Eens per twee weken op woensdag van 18.00-19.30 in de Ontmoetingskerk. 

Actuele informatie wordt gedeeld via whatsapp, aanmelden daarvoor kan via Angeliek.