Jeugd en jongeren

De Oosterkerk is er voor alle leeftijden, ook voor kinderen en jongeren. Dit komt tot uiting in de dienst op zondag en tijdens andere activiteiten. Zo zijn er verschillende eetgroepen en organiseren we speciale events zoals de Paaswake of het Kidskamp. In het jeugdwerk wordt veel samengewerkt met andere kerken.
Voor vragen en informatie rondom jeugdwerk en geloofsleren kun je terecht bij de kerkelijk werker, Angeliek Knol.

Hieronder vind je een overzicht van de actuele activiteiten

Verhaal Halen

Verdieping en verwondering voor kinderen en hun (groot)ouders of verzorgers,

Bijbelverhalen zijn oerverhalen, die erom vragen op een goede manier verteld te worden. Met de methode van Godly Play wil de Protestantse Kerk in Haarlem kinderen op een open en belevende wijze kennis laten maken met die oerverhalen.

Voor de (groot)ouders en opvoeders die mee komen is er gelijktijdig een Godly Play introductie en ruimte voor gesprek.

Vanaf januari elke vierde zondag van de maand

Locatie: Ontmoetingskerk. Kosten: 2,50 per kind (volwassenen mogen gratis mee-eten). Bij voorkeur aanmelden (i.v.m. de lunch) bij Angeliek Knol (zie contact).

Kindernevendienst (5-12 jaar)

In de Oosterkerk is er kindernevendienst tijdens bijzondere diensten. Tijdens reguliere diensten zijn er voor de kinderen verschillende kleur-, knutsel- en spelactiviteiten beschikbaar. 

Cursus Kids en Kerk (9-12 jaar: groep 6, 7, 8 van de basisschool)

Op de basiscatechese gaan leer je samen met andere kinderen over de basics van de kerk, de bijbel, en geloven. Dat doen we gezellig samen door te kletsen, te knutselen en te spelen. Elke bijeenkomst beginnen we met drinken en wat lekkers. 

Waar en wanneer: Dinsdagmiddag 22 januari 2019 is de cursus Kids & Kerk gestart. Locatieadres is Nieuwekerksplein 28. Toch nog meedoen. Op 26 februari starten we weer een nieuwe thema-serie, een goed moment op aan te sluiten.

OJ! (12-16 jaar)

Wat is het? O.J. is de tienerkerk die begint in de kerkdienst, maar waarna je al snel naar een eigen ruimte zult gaan. Elke bijeenkomst staat er een thema centraal, met spellen, creativiteit en discussie, waarbij ruimte is voor je eigen inbreng. Regelmatig worden er ook andere activiteiten met deze groep ondernomen, zoals een spellenavond, een filmavond, schaatsen, vliegeren op het strand etc.

Waar en wanneer? Vanaf 2 september per twee weken, om 10.00 uur in de Bavokerk, vanaf 15 oktober in de Nieuwe Kerk.

Contactpersoon: Sophia Kraaij

Eetgroep jongeren (middelbare scholieren)

Wat is het? Samen eten in de kerk. Je hoeft even niet aan die enorme bergen huiswerk te denken, maar als je wil mag je wel je ervaringen over school, thuis of vrienden delen. Er is tijd om bij te praten en bij te komen. Wat er allemaal ter tafel komt bepalen we met elkaar.

Waar en wanneer? Vanaf 26 februari eens per twee weken op dinsdag van 18.00-19.00 uur in de Ontmoetingskerk.

Eetgroep studenten en young adults (+/-17-25 jaar)

Wat is het? Elke dinsdag (woensdag) een gedekte tafel klaar, schuif maar aan. Terwijl we samen eten, hoef je even niet aan huiswerk, toetsen en bijbaantjes te denken en is er tijd om bij te praten. Wat er allemaal ter tafel komt bepalen we met elkaar.

Waar en wanneer? Eerstvolgende keer is op woensdag 13 februari om 18.00-19.00 uur in de Ontmoetingskerk.

Let op: we eten dit keer op woensdag. Mogelijk blijft het op woensdag, mogelijk gaat het weer terug naar de dinsdag.