Kinder- en jeugdwerk

ds. Willemijn & Peter

De Oosterkerk wil een plek zijn waar kinderen en jongeren zich thuis voelen. Zij horen er uitdrukkelijk bij. Dit komt tot uiting in de dienst op zondag en tijdens andere activiteiten. Zo zijn er verschillende eetgroepen en organiseren we speciale events zoals de Paaswake of het Kidskamp. In het jeugdwerk wordt veel samengewerkt met andere kerken.

Voor vragen en informatie rondom jeugdwerk en geloofsleren kun je terecht bij jeugdpastor Peter van der Zalm – van der Beek (jeugdpastor@pghaarlem.nl).

Kindernevendienst/Kinderkerk | 5-12 jaar
In de Oosterkerk zijn niet elke zondagmorgen kinderen aanwezig. Als ze er zijn, dan zijn ze er meestal met de feestdagen. Dit hoeft echter geen belemmering te zijn om te komen: er is in de kerk een kast aanwezig met allemaal prachtige kleur-, knutsel- en spelmaterialen. Welkom dus om 10.00 uur in de kerkdienst!

 

 

 

 

Godly Play
Bijbelverhalen zijn oerverhalen, die erom vragen op een goede manier verteld te worden. Met de methode van Godly Play wil de Protestantse Kerk Haarlem kinderen op een open en belevende wijze kennis laten maken met die oerverhalen. Na afloop van het verhaal is er voor de kinderen een verwerking met spel- en knutselmaterialen. Er wordt afgesloten door samen iets te eten.

Op verschillende momenten wordt deze methode ingezet. Soms via de activiteit Verhalen Halen, soms tijdens de kindernevendienst, soms in de cursus Kids en Kerk en soms via een filmpje. In het filmpje hieronder vertellen we meer over Godly Play (met een leuke impressie van onze activiteit ‘Verhaal Halen’). 


Cursus Kids en Kerk | 9-12 jaar: groep 6, 7, 8 van de basisschool
Elk seizoen bieden wij de cursus Kids en Kerk aan, die we het liefste afsluiten met een gezellig uitje. Op deze basiscatechese leer je samen met andere kinderen over de basics van de kerk, de bijbel en geloven. Dat doen we gezellig samen door te kletsen, te knutselen en te spelen. Elke bijeenkomst beginnen we met drinken en wat lekkers. 

We houden de cursus Kids en Kerk op de maandagmiddag. Je bent welkom om aan te sluiten! Via jouw ouders hoor je de exacte data waarop we bij elkaar komen.

Er is inloop vanaf 15.15 uur, er staat dan wat te drinken en lekkers voor je klaar. We beginnen om 15.30 uur (als iedereen uit school is) en duurt tot 16.45 uur. Kids en Kerk wordt verzorgd in het wijkgebouw aan het Nieuwe Kerksplein 28.

Wil jij meedoen?
Mail naar ds. Willemijn van Dijk (predikant@bavo.nl) of Peter van der Zalm – an der Beek (jeugdpastor@pghaarlem.nl)


Sirkelslag KIDS & Sirkelslag YOUNG
Sirkelslag is een spannend en interactief spel tussen kindergroepen (8-12 jaar) en jongerengroepen (12 – 16 jaar) uit heel Nederland. Je speelt het spel op een vrijdagavond, van 19.30 uur – 21.00 uur, gewoon vanaf je eigen locatie. Onze groep speelt tegen honderden andere groepen uit heel Nederland. Iedere keer is er weer een ander bijbels-thema dat centraal staat. De kindereditie is altijd in november en de tienereditie is altijd in februari.

Lijkt het jou leuk om mee te doen? Neem contact op met Peter (jeugdpastor@pghaarlem.nl) of Willemijn (predikant@bavo.nl).


VakantieKIDSdag | +/- 8 – 12 jaar: groep 4 – 8 van de basisschool
Onze Kidskamp is echt een feestje! Helaas kon dit kamp door Corona helaas meermaals niet doorgaan. Gelukkig bedacht de leiding een leuk alternatief: een vakantieKIDSdag!
Natuurlijk hopen we erop dat we ook weer een keer een echt kamp kunnen houden…

Wanneer?
Houdt deze website goed in de gaten voor de laatste ontwikkelingen. Kun je niet wachten? Mail jeugdpastor Peter (jeugdpastor@pghaarlem.nl) alvast voor de laatste informatie.


OJ! | 12-16 jaar
O.J. is de tienerkerk die begint in de kerkdienst, maar waarna je al snel naar een eigen ruimte zult gaan. Elke bijeenkomst staat er een thema centraal, met spellen, creativiteit en discussie, waarbij ruimte is voor je eigen inbreng. Regelmatig worden er ook andere activiteiten met deze groep ondernomen, zoals een spellenavond, een filmavond, schaatsen, vliegeren op het strand etc.

Wanneer?
OJ is eens per twee weken, om 10.00 uur in de Bavokerk, vanaf oktober in de Nieuwe Kerk.


Eetgroep jongeren | middelbare scholieren
Samen eten in de kerk. Je hoeft even niet aan die enorme bergen huiswerk te denken, maar als je wil mag je wel je ervaringen over school, thuis of vrienden delen. Er is tijd om bij te praten en bij te komen. Wat er allemaal ter tafel komt bepalen we met elkaar.

Waar en wanneer?
Elke maandag van 18.00 – 19.00 uur in de Ontmoetingskerk.
Actuele informatie wordt gedeeld via Whatsapp, aanmelden daarvoor kan via Peter (jeugdpastor@pghaarlem.nl).


Eetgroep studenten en young adults | +/- 17 – 25 jaar
Eens per twee weken op woensdag schuiven we aan tafel. Elke keer kookt iemand uit de groep. Eerst praten we bij over dat wat je bezighoudt, je werk of studie en we mogen vooral ook even ontspannen. Na het eten gaan we verdiepend in gesprek, of aan de hand van andere werkvormen aan de slag, met een thema rondom persoonlijk leven, geloof of maatschappij.

Waar en wanneer?
Eens per twee weken op woensdag van 18.00 – 19.30 uur in de Ontmoetingskerk.
Actuele informatie wordt gedeeld via Whatsapp, aanmelden hiervoor kan via Peter (jeugdpastor@pghaarlem.nl).