Inspiratie en Toerusting

Even doorpraten over (voor 30-ers en 40-ers)

Wat is het? Over sommige dingen wil je graag even doorpraten… verschillende thema’s uit het leven van dertigers en veertigers passeren de revue. We starten de avond met koffie, thee en een inspirerend verhaal. Daarna is er alle tijd om met elkaar verder in gesprek te gaan.  We ontmoeten we elkaar zo’n 3 á 4 keer per jaar. Open voor iedereen die zich aangesproken voelt.

Waar en wanneer: De eerst volgende bijeenkomst vindt plaats op 20 november. Vanaf 20:00 uur in het wijkcentrum tegenover de Nieuwe Kerk. Nieuwekerksplein 28

Heb je interesse? Laat het dan weten via facebook, mail of telefoon(berichtjes).

Contactpersonen: Angeliek Knol en Barbara van de Pol

De Rondvraag

Een maandelijkse gespreksavond over actuele onderwerpen die te maken hebben met geloof en leven. Uitgangspunt is het boek ‘Liberaal Christendom ervaren, doen en denken’, Rick Benjamins et al. Hoe kunnen we op eigentijdse wijze over God spreken, met de Bijbel omgaan en vanuit christelijke inspiratie leven? Een boek met zinnige vragen en overwegingen over geloof.

Waar en wanneer: Elke 2e woensdagavond van de maand om 20.00 u in de wijkzaal boven.

Contactpersoon: Egbert de Lint

Rebible

In het boek Rebible neemt Inez van Oord (voormalig hoofdredactrice van Happinez) een aantal bijbelverhalen onder de loep en probeert na te gaan in hoeverre die aansluiten bij universele religieuze inzichten. Haar broer, de theoloog Jos van Oord, vertegenwoordigt in het gesprek dat zij met hem over de teksten voert, de kerkelijke benadering. Zo ontspint zich een dialoog die goed past in deze tijd, open en zoekend. En, is God precies onder woorden te brengen? Er wordt een citaat van de mysticus Rummi aangehaald: “Stilte is de taal van God, al het andere is niet meer dan een vertaling daarvan”.

Waar en wanneer: één keer in de maand, in overleg met deelnemers.

Contactpersoon: Egbert de Lint

Gesprekskring

Dit seizoen wordt verder gelezen in boek ‘God is niet te vangen’. Hierin worden eigentijdse gelovigen – geëngageerd, worstelend met veel vragen – aan het woord gelaten. De verhalen staan midden in het leven. Er wordt geen catechisatie gegeven, maar er wordt geluisterd. En zij krijgen wederwoord, maar niet als ‘het laatste woord’. Hun openhartige verhalen worden in verband gebracht met maatschappelijke ontwikkelingen en veranderende theologische inzichten. Daardoor overstijgen ze het persoonlijke niveau.

Waar en wanneer: elke 4e woensdagochtend van de maand van 9.30 u tot 11.00 u bij iemand van de deelnemers thuis. Ieder die belangstelling heeft is van harte welkom.

Contactpersoon: mw. Norma Philippus