Kerk en Buurt

Voorlopig zijn er geen kerkdiensten en activiteiten gepland.

 

Stiltemoment
Eindig je week met stilte in de heilige ruimte van de Oosterkerk. Iedere vrijdag van 9.00 uur tot 9.30 uur een stiltemeditatie in de kerkzaal. Iedereen is welkom en meedoen is eenvoudig: zorg dat je even voor 9.00 uur in de Oosterkerk aan de Zomerkade (165) bent. Er wordt als begin van de stilteviering een kaars aangestoken, vervolgens drie keer op de gong geslagen en na 20 minuten eindigt de meditatie weer met de gong. Uiterlijk 9.30 uur sta je weer buiten, maar je bent ook welkom om nog even koffie of thee te drinken in de wijkzaal. Blijf op de hoogte via Facebook.
Waar en wanneer: Vanaf eind oktober elke vrijdag van 9.00 tot 9.30 uur in de kerkzaal van de Oosterkerk.
Contactpersoon: Norma Philippus

Buurtbakkie
Het buurtbakkie is een open en gezellige ontmoeting van buurtgenoten tijdens koffietijd. Daar hoort ook altijd iets lekkers bij. Van harte welkom om eens deel te nemen: ook al kent u er niemand, stap gerust eens binnen, de ervaring leert dat mensen zich al snel op hun gemak voelen. Het doel is kennismaking met buurtgenoten om een ontspannen momentje aan het einde van de week te beleven.

Waar en wanneer: Elke vrijdag van 10.00 tot 11.30 uur in de tuin of in wijkzaal van de Oosterkerk.
Contactpersoon: Angeliek Knol

Gemeenschappelijke maaltijden
Elke 4e woensdagavond van de maand is er een gemeenschappelijke maaltijd in de wijkzaal. Deze staat open voor ieder die het leuk vindt om op zijn tijd tezamen met anderen van een maaltijd te genieten (want er wordt altijd lekker gekookt!). Als u hieraan nog nooit hebt deelgenomen: het is de moeite van het proberen waard.
Contactpersoon: Zannie Wiersma

Verhalenlunch
Iedere 2e woensdag van de maand is er een verhalenlunch. In samenwerking met Buuf wordt een al dan niet (in de buurt) bekende persoon uitgenodigd aan wie gevraagd wordt om een verhaal voor te lezen. Dit voorlezen gebeurt tijdens de lunch. Vaak vormt zo’n verhaal een gespreksthema tijdens de maaltijd, maar dit hoeft niet. Ieder is van harte welkom, maar wel even van te voren opgeven bij: Zannie Wiersma.
Waar en wanneer: Elke 2e woensdag van 12.00 tot ongeveer 13.30 uur in de wijkzaal van de Oosterkerk.

Zangers van Oost
Er is een cantorij van rond de 15 mensen die regelmatig in de diensten zingt. Waar en wanneer: De 2e maandag van de maand is de vaste oefenavond, er worden dan liederen ingestudeerd van 19.45 u tot 22.00 u.
Contactpersoon: Jaap Binnema

Soos
Iedere dinsdagmiddag vanaf 13.30 u tot 16.00 u is er in de wijkzaal van de kerk gelegenheid voor spelen als sjoelen, kaarten en rummikub. Er is ook een tafel waaraan wordt gehandwerkt en kaarten worden gemaakt. En verder biedt de Soos gewoon gelegenheid om andere mensen te ontmoeten en thee of koffie te drinken (of de krant of een tijdschrift te lezen).
Contactpersoon: Toos Rotteveel en Bep Bor

Gedurende de week vinden er in de wijkzaal van de kerk nog meer activiteiten plaats: bewegen voor senioren op maandagochtend; koersbal op vrijdagmiddag van 13.30 – 15.30 u.
Informatie is in de kerk verkrijgbaar bij Zannie Wiersma

De leeskring
Lekker samen lezen en ook oefenen met leestechniek, leesbegrip en leesplezier! Het kan op de dinsdagmiddag van 16.00 – 17.00 uur tijdens de Leeskring. Niveau groep 4-5. Onder begeleiding van ervaren leerkrachten.

Waar en wanneer: 6 x dinsdagmiddag van 16.00 – 17.00 uur in de Oosterkerk, vanaf 26 september
Contactpersoon: Daniëlle Leder

Kookmaatjesworkshop Budgetkoken: Koken voor een Prikkie!
In zes workshops leer je Budgetkoken. Onder begeleiding van een kok doe je kookvaardigheden op en leer je voordelig een gezond en gemakkelijk menu samen te stellen. Elke workshop zullen we samen smullen van onze creaties! De laatste keer wordt afgesloten met een maaltijd voor vrienden, familie en buurtgenoten. Kosten 2,50 euro per keer (incl. 2 vouchers voor familie en vrienden op de afsluitende keer).

Waar en wanneer: 6 x dinsdagmiddag in de Oosterkerk aanvang 17.00 u
Contactpersoon: Daniëlle Leder