Kerk en School

Als je zoekt naar onderwijsmethoden, workshops of excursies in het kader van levensbeschouwelijke en religieuze vorming, dan biedt de Oosterkerk graag ondersteuning. Bijvoorbeeld door het verzorgen van een gastles op school of een excursie in de kerk. We maken daarbij graag gebruik van de op Maria Montessori geïnspireerde methode van ‘Godly Play’.

Meer informatie over de methode en de mogelijkheden voor de school vind je in onderstaande brochure.

Brochure Godly Play op School