Kerkdiensten

Elke zondag van 10.00 u tot ongeveer 11.00 u is er een kerkdienst. Na afloop ontmoeten we elkaar als we koffie of thee drinken. Iedereen is hierbij welkom.
Voor de kinderen zijn er verschillende kleur-, knutsel- en spelactiviteiten beschikbaar. Tijdens bijzondere diensten is er een kindernevendienst. Hier mogen de kinderen aan de slag met een mooi verhaal door verbeelding, gesprek, spel en creativiteit.

Iedere vrijdag van 9.00 u tot 9.20 u is er een Stiltemeditatie in de kerk.

Zondagen:

Geen diensten tot en met 6 april

De Ontmoetingskerk zendt in deze periode elke zondag om 10.00 uur een online gebedsviering uit. Via deze link kunt deze live volgen, of op een ander moment. Hieronder vindt u het rooster met voorgangers uit de Oosterkerk en Ontmoetingskerk.

Datum                           Voorgangers                                                   Bijzonderheden

9 april, 19.30u              ds. Jan van Aller en pastor Angeliek Knol         Witte Donderdag 

10 april, 19.30u           ds. Do Kisjes en ds. Egbert de Lint                   Goede Vrijdag

11 april, 21.00u            ds. Egbert de Lint en ds. Jan van Aller              Paaswake

12 april, 10.00u            ds. Jan van Aller en pastor Angeliek Knol         Paasmorgen

19 april, 10.00u             ds. Do Kisjes en ds. Egbert de Lint                                      

26 april                           ds. Egbert de Lint en pastor Peter                      

3 mei                              ds. Jan van Aller en ds. Do Kisjes     

10 mei                            ds. Egbert de Lint en ds. Jan van Aller      

17 mei                            pastor Angeliek Knol en ds. Do Kisjes                             

24 mei                            ds. Jan van Aller en ds. Egbert de Lint