Kerkdiensten

Elke zondag van 10.00 tot ongeveer 11.00 uur is er een kerkdienst. Na afloop ontmoeten we elkaar als we koffie of thee drinken. Iedereen is hierbij welkom.

Voor de kinderen zijn er verschillende kleur-, knutsel- en spelactiviteiten beschikbaar. Tijdens bijzondere diensten is er een kindernevendienst. Hier mogen de kinderen aan de slag met een mooi verhaal door verbeelding, gesprek, spel en creativiteit.

Iedere vrijdagochtend van 9.00 tot 9.20 u is er een Stiltemeditatie in de kerk

Zondagen:

26 mei Geen Dienst
gezamenlijke dienst in de Bavo

26 mei Gezamenlijke viering van de drie wijkgemeenten in de Bavo

2 juni ds. Otto Ruff

9 juni ds. Jan van Aller, Pinksteren (kanselruil tussen Ontmoetingskerk en Oosterkerk)

16 juni ds. Tom de Haan

23 juni Gezamenlijk viering van de drie wijkgemeenten van de Oosterkerk, van de Ontmoetingskerk en van Centrum in de Bavo i.v.m. bezoek van de Evangelisch
Reformierte Gemeinde uit Osnabrück – pastor Diane Vonk en Jan-Henry Wanink