Kerkdiensten

Elke zondag van 10.00 tot ongeveer 11.00 uur is er een kerkdienst. Na afloop ontmoeten we elkaar als we koffie of thee drinken. Iedereen is hierbij welkom.

Voor de kinderen zijn er verschillende kleur-, knutsel- en spelactiviteiten beschikbaar. Tijdens bijzondere diensten is er een kindernevendienst. Hier mogen de kinderen aan de slag met een mooi verhaal door verbeelding, gesprek, spel en creativiteit.

Iedere vrijdagochtend van 9.00 tot 9.20 u is er een Stiltemeditatie in de kerk

Zondagen:

16 december    drs. Angeliek Knol

23 december    ds. Egbert de Lint, Kerstverhalenlunch – van 12.00 – 15.00 u.

                         De kerk is open vanaf 11.30 u, van te voren opgeven bij

                         mw. Zannie Wiersma, 06 20271024

24 december    19.15 u  Lichtjestocht in de wijk, vertrek bij de kerk

                         20.00 u  Kerstsamenzang in de tuin van de kerk, na afloop

                         Glühwein, warme chocolade en Kerststol in de wijkzaal en

                          mogelijkheid om een kaarsje aan te steken en een kerstwens

                          in de boom te hangen in de kerkzaal

25 december    ds. Egbert de Lint, Kerstochtenddienst, aanvang 10.00 u, m.m.v.

                         blazers van het Leger des Heils en de Zangers van Oost, kinderen

                         welkom, Thema “Nepnieuws en Kerst”

30 december    ds. Hetty Smeulers

  6 januairi        ds. Simon Zuidema

13 januari         ds. Egbert de Lint

20 januari         ds. Tom de Haan