Kerkdiensten

Elke zondag van 10.00 tot ongeveer 11.00 uur is er een kerkdienst. Na afloop ontmoeten we elkaar als we koffie of thee drinken. Iedereen is hierbij welkom.

Voor de kinderen zijn er verschillende kleur-, knutsel- en spelactiviteiten beschikbaar. Tijdens bijzondere diensten is er een kindernevendienst. Hier mogen de kinderen aan de slag met een mooi verhaal door verbeelding, gesprek, spel en creativiteit.

Iedere vrijdagochtend van 9.00 tot 9.20 u is er een Stiltemeditatie in de kerk

Zondagen:

14 april    ds. Egbert de Lint, Palmpasendienst met bewoners van de Hartekamp en

                   kinderen van de Speeltuin “de Papegaai” die hun Palmpasenstokken tonen

19 april    19.30 u  Goede Vrijdag viering met m.m.v. de Zangers van Oost

21 april     ds. Egbert de Lint, Paasdienst met binnendragen en aansteken van nieuwe

                    Paaskaars en tevens doopdienst

28 april    ds. Otto Ruff

  5 mei     ds. Bakker

12 mei    ds. Egbert de Lint, Taizé viering m.m.v. de Zangers van Oost