Kerkdiensten

Elke zondag van 10.00 tot ongeveer 11.00 uur is er een kerkdienst. Na afloop ontmoeten we elkaar als we koffie of thee drinken. Iedereen is hierbij welkom.

Voor de kinderen zijn er verschillende kleur-, knutsel- en spelactiviteiten beschikbaar. Tijdens bijzondere diensten is er een kindernevendienst. Hier mogen de kinderen aan de slag met een mooi verhaal door verbeelding, gesprek, spel en creativiteit.

Iedere vrijdagochtend van 9.00 tot 9.20 u is er een Stiltemeditatie in de kerk.

Zondagen:

11 augustus, dhr. Brons
18 augustus, ds. B. Griffioen
25 augustus, ds. Egbert de Lint en ds. Do Kisjes-de Vries
Gezamenlijke viering van de wijkgemeenten van de Oosterkerk en de Ontmoetingskerk
1 september, ds. R. J. Bakker
8 september, ds. Egbert de Lint