Kerkdiensten

Elke zondag van 10.00 u tot ongeveer 11.00 u is er een kerkdienst. Na afloop ontmoeten we elkaar als we koffie of thee drinken. Iedereen is hierbij welkom.

Voor de kinderen zijn er verschillende kleur-, knutsel- en spelactiviteiten beschikbaar. Tijdens bijzondere diensten is er een kindernevendienst. Hier mogen de kinderen aan de slag met een mooi verhaal door verbeelding, gesprek, spel en creativiteit.

Iedere vrijdag van 9.00 u tot 9.20 u is er een Stiltemeditatie in de kerk.

Zondagen:

25 december   10.00 u – ds. E. de Lint, Kerstochtenddienst met medewerking van                                   een blazersensemble van het Leger des Heils en de Zangers van Oost

29 decmber      ds. A. de Winter

  5 januari         ds. K. Bras

12 januari         ds. E. de Lint

19 januari         ds. T. de Haan

26 januari         ds. E. de Lint